ulveco.dk

Uagtet om det er gulvafslibning, bolig, rejser, ecig, seo, jura mm., så skriver vi om det hele her

Home - Category: Kloakarbejde

Kategori: Kloakarbejde

Find en kloakmester i Skive

Posted on november 10, 2021 in Kloakarbejde

advertorial

I Danmark er vores kloaksystem omkring 150 år gammelt. Til sammenligning er dele af Roms kloaksystem helt tilbage til romeriget. Altså mere end 2000 år gammelt. At vores kloaksystem kun er 150 år betyder i praksis at ikke alle huse er tilknyttet. Det er primært huse i tyndt befolkede områder der endnu mangler, samt visse sommerhusområder og kolonihaver. 

I de områder hvor der endnu ikke er kloak, vil de fleste have en samletank i stedet. For at få en samletank skal du have en kloakmester ind over. Det kunne f.eks. være en kloakmester i Skive. En del af arbejdet kan du selv gøre, hvis du gerne vil spare penge. Du kan selv grave hullet og så få kloakmesteren til at lave den lovpligtige del. Der skal laves en ansøgning til kommunen og der skal laves en opfølgning når arbejdet er færdigt.

image

Den vigtige kloak

I dag tager de fleste vores kloak som en selvfølge og tænker ikke over hvor vigtigt det er for vores hverdag. Altså lige indtil at den ikke virker og man bliver nød til at kontakte en kloakmester. Vores kloaksystem er vigtig for vores almene sundhed og efter vi har fået vores kloak er vores sundhed blevet bedre. Det skyldes at vi er blevet mindre syge og vi ikke længere lever sammen med rotter.

Rotter har det med at sprede sygdomme fra andre dyr til mennesker. Er du i tvivl om hvor vigtigt det er kan du undersøge “Den sorte død” som hærgede i middelalderen. Her døde omkring 25% af Europas befolkning af pest. Pesten blev spredt af rotter, som levede af den affald, som folk smed ud af vinduerne.

Som hus eller sommerhusejer har du pligt til at sørge for at den del af kloaksystemet, som ligger på din grund er i orden. Er du i tvivl skal du kontakte en kloakmester.